انواع بلبرینگ

بیرینگ چیست ؟

نیروی اصطکاک در ماشین باعث اتلاف انرژی زیادی میشود. به عنوان مثال نیروی اصطکاک بین شفت و دیواره باعث اتلاف انرژی زیادی ... ادامه مطلب